Skip Navigation Links
Domov
Predstavitev društva
O članstvu
Aktualne teme
Kontakt
dr. Žiga Turk pozval APEK
6. 7. 12 15:31
Minister dr. Turk: APEK naj izvede javni razpis za podelitev frekvenc za vsaj dva multipleksa

...vnesi ime oziroma naslov datoteke...
...vnesi opis datoteke...

 

Minister za izobraževanje, znanost kulturo in šport dr. Žiga Turk je 29.06.2012 pozval Agencijo za pošto in elektronske komunikacije (APEK), naj takoj izvede javni razpis za podelitev frekvenc za vsaj dva dodatna multipleksa z geografskim pokrivanjem celotnega ozemlja Republike Slovenije. Pri tem naj vsaj en multipleks omogoča prosto dostopnost programov v standardni ali visoki razločjivosti, vzpostavljen pa naj bo v tehnologiji kot je predvidena v Strategiji RS za prehod z analogne na digitalno radiodifuzijo, je še dodal minister. Meni namreč, da je nujno potrebno sprejeti ukrepe, ki bodo oživili nadaljnji razvoj prizemne digitalne radiodifuzije-.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport  je namreč v skladu z določili Zakona o Vladi RS pristojno za vodenje razvojnih politik na področju elektronskih komunikacij, kar vključuje tudi prenosne vidike distribucije radijskih in televizijskih programov. Pri načrtovanju prehoda s prizemne analogne na prizemno digitalno radiodifuzijo sta bili tako skladno z dokumenti Evropske unije sprejeta Strategija Republike Slovenije za prehod z analogne na digitalno radiodifuzijo in Zakon o digitalni radiodifuziji. Pomembno vlogo pri izvedenem digitalnem prehodu je imela Agencija za pošto in elektronske komunikacije RS (APEK), ki na podlagi javnega pooblastila iz Zakona o elektronskih komunikacijah upravlja z radiofrekvenčnim spektrom, kar je v obdobju razmaha splošne digitalizacije ter mobilnih tehnologij in komunikacij izrednega pomena.

Minister dr. Turk je v svojem pismu APEK-u opozoril, da pri prehodu s prizemne analogne na digitalno radiodifuzijo in po njem, nekatere, s Strategijo predvidene aktivnosti, niso bile izvedene, kar je povzročilo pomembno zaostajanje in razlike od načrtovanega razvoja digitalne radiodifuzije. Po izvedenem digitalnem prehodu smo v nasprotju s pričakovanji priča stagnaciji ne samo prizemne radiodifuzije, ampak tudi ponudnikov vsebin, kar pomembno slabi pluralnost celotnega medijskega prostora.

 

Vir:

Služba za odnose z javnostmi
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport

http://www.mizks.gov.si/nc/si/medijsko_sredisce/novica/article//7501/

© Gospodarsko interesno združenje GIZ
Stegne 11 B, 1000 Ljubljana | Telefon : 01 242 56 30 | Faks : 01 242 56 40 | E-mail: info@zrm.si