Skip Navigation Links
Domov
Predstavitev društva
O članstvu
Aktualne teme
Kontakt
Višina nadomestil v času pogajanj z Zavodom IPF
6. 7. 12 16:16
Za leto 2012 v času pogajanj enako nadomestilo kot v letu 2011

...vnesi ime oziroma naslov datoteke...
Potekajo pogajanja med GIZ in IPF

Dne 31. 12. 2011 je »Skupni sporazumu o pogojih in načinih uporabe varovanih del iz repertoarja IPF v komercialnih radijskih programih v Republiki Sloveniji ter o višini nadomestila za njihovo uporabo« z dne 15. 06. 2006 prenehal veljati. Nov sporazum pa ni bil sklenjen. 

 GIZ radiodifuznih radijskih in televizijskih medijev je z Zavodom IPF v letu 2012 tako začel intenzivna pogajanja o višini nadomestil za radiodifuzno oddajanje fonogramov v komercialnih radijskih postajah. V teku pogajanj je bil dosežen dogovor, da v času pogajanj, do sklenitve novega sporazuma, izdajatelji radijskih programov Zavodu IPF za uporabo varovanih del plačujejo enako nadomestilo, kot so ga plačevali leta 2011.

 GIZ radiodifuznih radijskih in televizijskih medijev poudarja, da enako nadomestilo nikakor ne pomeni tudi enakega zneska oziroma enake višine nadomestila. Nadomestilo je vezano izključno na izdajateljeve dohodke iz radijske dejavnosti. Nerazumno in neprimerno bi bilo, da bi GIZ radiodifuznih radijskih in televizijskih medijev, ki zastopa interese večjega števila izdajateljev, sklenil dogovor, ki bi upošteval pavšal ali kako drugo okoliščino za izračun višine nadomestila.

Tako se v letu 2012 nadomestilo za uporabo varovanih del do sklenitve novega sporazuma izračunava enako kot v letu 2011, in sicer na naslednji način:

 ·          Osnova za izračun nadomestila se določi od prihodkov od prodaje storitev iz radijske dejavnosti, zmanjšanih za priznane stroške (45 %) in dogovorjeno točnost (2 %). Ker je delež glasbe v programih največkrat od 61 % do 70 %, znaša nadomestilo 2,1 % osnove.    

© Gospodarsko interesno združenje GIZ
Stegne 11 B, 1000 Ljubljana | Telefon : 01 242 56 30 | Faks : 01 242 56 40 | E-mail: info@zrm.si