Skip Navigation Links
Domov
Predstavitev društva
O članstvu
Aktualne teme
Kontakt
GIZ je na APEK naslovilo poziv k izvedbi javnih razpisov za multiplekse
13. 7. 12 18:35
GIZ je na APEK naslovilo poziv k izvedbi javnih razpisov za multiplekse

Odgovor APEK
...vnesi opis datoteke...

GIZ radiodifuznih radijskih in televizijskih medijev je 02.07.2012 na Agencijo za pošto in elektronske komunikacije RS naslovilo naslednji

Poziv k izvedbi javnega razpisa za podelitev frekvenc za multiplekse (MPN-C, MPN-D, MPN-HD…) ter ponovitvi izvedbe javnega razpisa in podelitve frekvenc za drugi multipleks (MPN-B)

V Gospodarsko interesnem združenju radiodifuznih radijskih in televizijskih medijev se na Agencijo za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije (APEK) obračamo, zaradi zaskrbljujočega stanja na področju prizemnega digitalnega radiodifuznega omrežja (DVB-T) v Republiki Sloveniji. GIZ zato APEK poziva, da:

 1)     Nemudoma prične s postopkom odvzema trenutno veljavne odločbe družbi Norkring d.o.o., saj le ta ne opravlja svoje dejavnosti, s čimer bistveno krši zaveze iz odločbe, s svojo neaktivnostjo, pa ponudnikom vsebin povzroča ogromne izgube;

 2)     Izvede nov razpis za podelitev odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc za multipleks B (MPN-B);

 3)     Pri vsakem razpisu za multiplekse naj vključi jasen kriterij cena 1Mbit/s na 1.000 prebivalcev pri upoštevanju pokritosti. Brez tega kriterija ponudbe ne bodo primerljive med seboj;

 4)     V razpisih za multipleks določi dodatne točke za ponudnike, ki imajo že sklenjene pogodbe s programi, ki bodo v multipleksu oddajali.

 5)     Nemudoma prične s postopki izvedbe javnih razpisov  za:

 -        podelitev frekvenc za tretji in četrti multipleks (MPN – C in MPN – D);

-        podelitev frekvenc za multipleks namenjen visokorazločljivi TV;

-        podelitev frekvenc za multipleks mobilne televizije;

-        podelitev frekvenc za digitalno radiodifuzijo radijskih programov;

 1.  OBRAZLOŽITEV

 1.1. 

Projektna skupina, ki jo je 16. 3. 2005 s sklepom imenoval minister za gospodarstvo mag. Andrej Vizjak, je pripravila izhodišča predloga strategije Republike Slovenije za prehod z analogne na digitalno radiodifuzijo, kateri so sledile spremembe v letu 2006, nato pa je  bila v dopolnjeni obliki s sklepom Vlade Republike Slovenije št. 38100-3/2008/6, dne 12.02.2009, tudi potrjena (v nadaljevanju: Strategija)[1].

 1.2. 

Ta v svoji 3. točki predvideva načrt prehoda na digitalno radiodifuzijo, kjer se Republika Slovenija zavezuje, da bo po končanem prehodnem obdobju pokritost prebivalstva taka, kot je opredeljena z zakonodajo in ostalimi merili.

 1.3. 

Za učinkovit prehod na digitalno radiodifuzijo so v točki 5.5. Strategije določena tri obdobja prehoda. V tem akcijskem načrtu so obdobja razdeljena na prvo obdobje (do konca leta 2008), drugo obdobje (obdobje 2009-2010) in tretje obdobje (obdobje 2011-2012).

 1.4. 

Prvo obdobje (do konca 2008), je predvidevalo predvsem vzpostavitev preglednega, jasnega, spodbudnega, konkurenčnega, pluralističnega, uporabniku in okolju prijaznega okolja za prehod in razvoj digitalne radiodifuzije. Sredstva za dosego teh ciljev so bila predvsem sprejetje novega Zakona o digitalni radiodifuziji, splošnega akta o DTT, meril za oddajanje vsebin na DTT-osnovi, izvedba javnih razpisov in začetek digitalnega oddajanja. APEK je do konca prvega obdobja tako v skladu s strategijo podelil frekvence za prvi multipleks operaterju javne radiotelevizije in izvedel javni razpis in podelil frekvence za multipleks za drugega operaterja multipleksa (na javnem razpisu je bila izbrana družba Norkring AS s slovensko podružnico Norkring d.o.o.).

 1.5. 

V drugem obdobju (2009-2010), naj bi se izvedel učinkovit prehod iz analogne na digitalno radiodifuzijo, predvsem z usklajenim prehodom po zastavljenem načrtu ter aktivnim in dobrim obveščanjem javnosti. V prehodnem obdobju naj bi se po enotah simultano oddajalo v analogni in digitalni tehniki, nato pa bi se postopoma izključevalo analogne oddajnike, hkrati pa bi se pričelo sproščanje frekvenc za usklajevanje nadaljnjih multipleksov.

 V drugem obdobju je bilo APEK naloženo da:

 -        izvede javni razpis za podelitev frekvenc za multipleks namenjen visokorazločljivi TV (marec 2009);

-        izvede javni razpis za podelitev frekvenc za digitalno radiodifuzijo radijskih programov (september 2009);

 1.6. 

V tretjem obdobju Strategije 2011-2012 naj bi se vzpostavila tretja in četrta mreža digitalnega pokrivanja, ki naj bi temeljila na manjših enotah. S tem naj bi se digitalna radiodifuzija omogočila novim programom (lokalnim, občinskim, mestnim), storitvam (komplementarnih) in servisom, pričelo pa naj bi se tudi že razpolaganje z dobički od frekvenčnih dividend.

 V tem obdobju naj bi se zagotovilo več možnosti za vse potrebe  lokalnih in regionalnih programov, programov posebnega pomena ter programov, namenjenih različnim posebnim zvrstem (posebni informativni, glasbeni, športni, mladinski, prodajni, religiozni, plačljivi …).

 V tretjem obdobju je bilo APEK naloženo da:

-        izvede javne razpise za podelitev frekvenc za tretji (MPN-C) in četrti (MPN-D) multipleks (začetek 2011);

-        podeli pravice do frekvenc za pokrivanje manjših geografskih območij lokalnim ponudnikom TV programov;

-        izvede razpis za podelitev frekvenc za multipleks mobilne televizije (leto 2011);

 2.  REALIZACIJA STRATEGIJE

 2.1. 

Dne 24.11.2007 je v veljavo stopil Zakon o digitalni radiodifuziji (Uradni list RS, št. 102/2007; v nadaljevanju: ZDRad), kar je bilo še v sprejemljivem roku prvega obdobja akcijskega načrta izvedbe Strategije. Ta je v svojem 13. in 14. členu APEK nalagal dolžnost izvesti javne razpise za podelitev frekvenc za multiplekse (MPN-B, MPN-C, MPN-D…).

 2.2. 

Prvi multipleks (MPN-A) je bil dodeljen Javnemu zavodu Radiotelevizija Slovenija brez javnega razpisa (15. člen ZDRad), namenjen pa je bil zgolj nacionalnim programom. Javni razpis za podelitev frekvenc za multipleks B (v nadaljevanju: MPN-B) je APEK izvedel v oktobru 2008, Na javnem razpisu za MPN-B je največ točk dobila norveška družba Norkring AS.

 2.2.1.      

V združenju menimo, da je razpis favoriziral ponudnike z zastarelo kombinacijo omrežja v analogni in digitalni tehniki (npr. avstrijski ponudnik, ki je upravljal z modernejšim izključno digitalnim omrežjem, je na razpisu dobil manjše število točk, kot bi jih, če bi upravljal tudi s starejšimi analognimi oddajniki). Razpis med drugim tudi ni imel pogoja cene 1 MBit/s na 1.000 prebivalcev, s čimer je bila neposredna primerjava ponudb onemogočena. Izbran je bil namreč tisti ponudnik, ki je ponudil najnižjo ceno storitve oddajanja enega televizijskega programa v vseh treh geografskih območjih. Ta metoda primerjanja ponudnikov je napačna, saj ne upošteva dejanskega dosega in izrabe storitev omrežja za posamezni program. Cena storitve oddajanja enega televizijskega programa bi morala biti odvisna od dejanske uporabe omrežja (npr. uporabniku omrežja, se mora cena določiti glede na dejansko izrabo (koliko MBit/s) in doseg omrežja (koliko prebivalcev) in ne pavšalno, tako kot je to bilo določeno v razpisu).

 2.3. 

Norkring AS (Norkring d.o.o.) bi moral do 01.09.2009 v skladu s takrat veljavno odločbo dodelitvi radijskih frekvenc za multipleks št. 38141-15/2008-29, z dne 18.12.2008[2],  doseči vsaj 70% stopnje pokritosti. Pokritost njegovega omrežja je bila na dan 01.09.2009 enaka 0%, saj v nasprotju z veljavno odločbo, operater multipleksa ni uspel pridobiti nobene odločbe ODRF za posamezne oddajne lokacije.[3]

 

2.4. 

APEK vse do danes ni:

-        izvedel javnega razpisa za podelitev frekvenc za multipleks namenjen visokorazločljivi TV (marec 2009);

-        izvedel javnega razpisa za podelitev frekvenc za digitalno radiodifuzijo radijskih programov (september 2009);

-        izvedel javnega razpisa za podelitev frekvenc za tretji (MPN-C) in četrti (MPN-D) multipleks (začetek 2011);

-        izvedel javnega razpisa za podelitev frekvenc za multipleks mobilne televizije (leto 2011);

 2.5. 

Upravljalec omrežja MNP-B Norkring AS je v mesecu aprilu 2012 pričel, v nasprotju z veljavno odločbo o podelitvi frekvenc za multipleks, z demontažo svojih oddajnikov[4], pokritost prebivalstva Republike Slovenije z omrežjem tega multipleksa pa je na dan 30.04.2012 znašala 0%.[5]

 2.6. 

APEK bi moral proti vsakokratnem kršitelju veljavnih odločb o dodelitvi frekvenc za multipleks ukrepati vsaj tako, kot to počenja v primerih kršitev ostalih odločb o dodelitvi frekvenc, pa vendar tega v primeru Norkring AS (Norkring d.o.o.) in odločbe za podelitev frekvenc za multipleks MPN-B ni počel.[6]

 3.  ZAKLJUČEK

 3.1. 

V nasprotju s Strategijo je ta trenutek v Republiki Sloveniji edini operater edinega aktivnega multipleksa (MPN-A) Javni zavod Radiotelevizija Slovenija. Operater omrežja MPN-B, Norkring AS, ne opravlja svoje dejavnosti, saj na povpraševanja k izdelavi ponudb za najem kapacitet multipleksa ne odgovarja.[7] S tem, ko Norkring d.o.o. ne odgovarja na pozive k izdelavi ponudb za uporabo njihovega omrežja, se vsakemu zainteresiranemu uporabniku onemogoča uporabo omrežja MPN-B, tudi če bi ga ta, kljub nesorazmerno visoki ceni, želel uporabljati. 

 

3.2. 

Na vodstvo GIZ se člani GIZ dnevno obračajo zaradi problematike neučinkovitega delovanja digitalnega radiodifuznega omrežja v Republiki Sloveniji, za katerega je po mnenju naših članov prvenstveno zadložen APEK. V skladu z točko 5.5.  Strategije, bi APEK moral do 2012 izvesti javne razpise za podelitev frekvenc za vsaj 4 multiplekse, pa tega vse do danes ni storil.

 3.3. 

Dejstvo, da v Republiki Sloveniji deluje samo en upravljalec (Javna RTV), ki upravlja z edinim aktivnim multipleksom MNP-A, je v nasprotju s Strategijo, kot tudi Direktivo 2002/20/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002, Direktivo 2002/21/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002 in Direktivo Komisije 2002/77/ES z dne 16. septembra 2002. V Republiki Sloveniji torej ta trenutek digitalno radiudifuzno prizemno oddajanje ni pregledno, ni jasno, ni spodbudno, ni konkurenčno, ni pluralistično in ni uporabniku prijazno.

 3.4. 

Zaradi vseh zgoraj navedenih razlogov GIZ zato APEK poziva, da nemudoma prične s postopkom odvzema veljavne odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc za multipleks družbi Norkring AS, saj le ta ne opravlja svoje dejavnosti, s čimer bistveno krši zaveze iz odločbe, s svojo neaktivnostjo, pa izdajateljem televizijskih in radijskih programov povzroča ogromne izgube, saj jim ne omogoča oddajanje. APEK pa naj v najkrajšem času izvede tudi nove razpise za podelitev frekvenc za ostale multiplekse.

 Vljudno pozdravljeni,

                                                  GIZ radiodifuznih radijskih in televizijskih medijev
© Gospodarsko interesno združenje GIZ
Stegne 11 B, 1000 Ljubljana | Telefon : 01 242 56 30 | Faks : 01 242 56 40 | E-mail: info@zrm.si