Skip Navigation Links
Domov
Predstavitev društva
O članstvu
Aktualne teme
Kontakt
Kvote v Franciji prinašajo ravno nasprotni učinek
20. 1. 15 19:54
Analitičen pregled učinka kvot v Franciji
Največkrat omenjen primer reševanja nacionalne glasbe s pomočjo kvot je primer Francije, kjer so določene 40 % kvote (za nekatere oblike radia tudi do 60 %). Po podatkih sindikata Francoskih glasbenikov pa omenjene kvote ne dosegajo želenih rezultatov.

Namen vpeljave kvot v Franciji je bila zaščita francoske produkcije in podpora mladim še neuveljavljenim francoskim izvajalcem, predvsem pa nuditi podporo celotni francoski glasbeni industriji. Seveda cilj ni dosežen in po statističnih podatkih se je namen kvot izrodil in pripeljal do vse bolj monopolnega položaja nekaterih velikih založniških hiš in uveljavljenih francoskih izvajalcev.

Padec izdanih albumov in padec vlaganja v marketinško promocijo Statistični podatki za obdobje 2001 do 2010 kažejo, da se je število izdanih albumov (CD plošč) francoskih avtorjev v 10 letih zmanjšalo za 64 % (Graf1), v enakem obdobju se je za 59 % zmanjšalo tudi vlaganje v marketinško promocijo, povezano s francosko glasbo (priloga: tabela 2).

Graf 1: novo izdani albumi francoskih izvajalcev


Graf 2: Vlaganje v marketinško promocijo povezano s francosko glasbo


Padec števila novih izdanih francoskih pesmi in padec francoskih pesmi med top 100
Iz poročila L'ÉCONOMIE DE LA PRODUCTION MUSIC (vir: www.disqueenfrance.com) je razvidno, da vsi statistični pokazatelji kažejo na upad izdajanja nove glasbe in predvajanja le-te na radijskih postajah. Število novih skladb v francoščini med prvimi 100 najbolj predvajanimi skladbami na francoskih radijskih postajah se je v povprečju zmanjšalo iz 40 v letu 2006 na vsega 25 v letu 2009, medtem ko se je v istem obdobju število francoskih izvajalcev, ki so se uvrstili med prvih 100 največkrat predvajanih, zmanjšalo iz 40 na 34.
Najboljši pokazatelj negativnega učinka kvot pa je statistika predvajanja francoske glasbe na radijskih postajah, od leta 2001 do leta 2010 se je število novoizdanih skladb (singlov) na radijskih postajah zmanjšalo za 46 % (Graf 3).

Graf 3: novoizdane francoske skladbe (singli)


Francoske pesmi se bolj ponavljajo kot tuje, in sicer 4,2-krat na teden
Na francoskih radijskih postajah se je v prvi polovici leta 2010 sicer predvajalo 42,8 % francoske glasbe, vendar pa je bil delež francoskih skladb med celotnim naborom skladb le 18 %, če poenostavim, 18 % kvote vseh skladb je predstavljalo 42,8 %, medtem ko je ostalih 58 % programa predstavljal nabor kar 72 % tujih skladb. Pri tem ni zanemarljiv tudi podatek, da se je morala vsaka francoska skladba na tedenski ravni v povprečju zavrteti 4,2-krat, medtem ko se posamezna tuja skladba zavrti 3,2-krat. (Tabela 3)

Tabela 3: prikaz števila ponavljanj posameznih pesmi.


Prva mesta zasedajo kljub kvotam tuji izvajalci
Kljub kvotam pa najbolj predvajani skladba in izvajalka v prvem poletju 2010 nista bili francoski, ampak je bila najbolj predvajana skladba »Tic toc« izvajalke Ke$ha (Anglija) in pa najbolj predvajana izvajalka Lady GaGa (Tabela 4).

Tabela 4: najbolj predvajane pesmi na francoskih radijskih postajah v letu 2010


Francoska pesem kljub kotvam komaj na 9. mestu
S seznama predvajanih skladb (t.i. Airplay) na francoskih radijskih postajah za leto 2008 (zadnji dostopni podatki) je razvidno, da se je kljub kvotam med prvih deset uspelo uvrstiti le eni francoski skladbi, in to na 9 mesto, kar dokazuje, da se francoske skladbe kljub visokim rotacijam vrtijo krajši čas, saj se jih ljudje prej naveličajo, medtem ko se tuje skladbe predvajajo večkrat in dalj časa.

Tabela 5: največkrat predvajane skladbe v letu 2008 (vir: www.disqueenfrance.com)


V Sloveniji so kljub manjšim kvotam slovenski izvajalci uvrščeni višje kot francoski v Franciji

Tabela 6: Lestvica najbolj predvajanih IPF 2013


Tomaž Čop, avtor in svetovalec radijskim postajam na področju glasbe
vir: spletna stran Disque en France (www.disqueenfrance.com)
© Gospodarsko interesno združenje GIZ
Stegne 11 B, 1000 Ljubljana | Telefon : 01 242 56 30 | Faks : 01 242 56 40 | E-mail: info@zrm.si